Privacyverklaring

Dit privacybeleid omschrijft de wijze waarop Dentopolis (‘we’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) omgaat met persoonsgegevens.

We verwijzen naar diensten als de ‘Diensten’. Wij verzamelen gegevens over u door middel van de wijze zoals hieronder besproken. Onthoud dat we bepaalde soorten gegevens nodig hebben, zodat we de Diensten aan u kunnen leveren. Indien u ons dergelijke gegevens niet verstrekt, of ons vraagt deze te verwijderen, hebt u mogelijk geen toegang meer tot de Diensten of kunt u er geen gebruik meer van maken.

1. Gegevens die u aan ons verstrekt

Dentopolis verzamelt allerlei gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt. Dentopolis verzamelt bijvoorbeeld gegevens van u via:

 • Afspraken die u maakt via het contactformulier of vragen die u ons stuurt via e-mail
 • Je contact met ons

Hoewel u voor sommige van de Diensten mogelijk niet verplicht bent om gegevens te verstrekken waardoor u direct identificeerbaar bent, hangen de specifieke soorten gegevens die we verzamelen af van de Diensten die u gebruikt, hoe u deze gebruikt en de informatie die u opgeeft. De soorten gegevens die we rechtstreeks van u verzamelen omvatten:

 • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres (en bedrijfsnaam, adres, contactgegevens en andere)
 • Factuurgegevens, zoals verzendadres
 • Gegevens over aankopen bij ons
 • Alle andere gegevens die u rechtstreeks aan Dentopolis verstrekt in verband met uw gebruik van de Diensten.

2. Gegevens die we automatisch verzamelen

Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen en analyseren we gegevens zoals uw IP-adres, browsertype, browsertaal, besturingssysteem, het land van waaruit u toegang tot de Diensten hebt, het aantal kliks, bestanden die u downloadt, domeinnamen, landingspagina’s, pagina’s die u bekeken hebt en de volgorde van deze pagina’s, de hoeveelheid tijd die is besteed op bepaalde pagina’s, de termen die u vaak gebruikt bij zoekopdrachten op onze site, de datum en tijd waarop u de Diensten hebt gebruikt en content uploadt of plaatst, foutlogbestanden en andere soortgelijke gegevens.

Wanneer u de Diensten gebruikt, verzamelen wij en onze serviceproviders automatisch algemene locatiegegevens (bijvoorbeeld IP-adres, plaats en/of de postcode die is gekoppeld aan een IP-adres) van uw computer of mobiele apparaat. Met deze gegevens kunnen we toegang verlenen tot inhoud die varieert op basis van de algemene locatie van de gebruiker.

3. Hoe wij uw informatie gebruiken?

Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Een aankoop af te ronden of de door u gevraagde diensten te leveren, inclusief facturering en boekhouding
 • Te reageren op uw verzoek om informatie en u een effectievere en efficiëntere klantenservice te bieden
 • U informatie en updates te verschaffen over de producten die u bij ons hebt gekocht
 • Contact met u op te nemen via e-mail, post of telefoon
 • Meer inzicht te krijgen in uw interesses en behoeften; en de Diensten te verbeteren
 • Inzichten te ontwikkelen en verkrijgen via uw gebruik van verschillende Diensten
 • Analyses te maken, onderzoek te plegen en rapporten samen te stellen met betrekking tot uw gebruik van onze Diensten
 • De Diensten te verstrekken, beheren en verbeteren, evenals de prestaties daarvan, en nieuwe producten, functies en diensten te testen en creëren
 • Onze websites en of producten, veilig te stellen. Inzicht te krijgen in crashes van apps en deze en andere gemelde problemen te verhelpen
 • Navolging te garanderen van de procedures, wetten en regels die gelden voor ons wanneer dat noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen of de legitieme belangen van anderen
 • Onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen voor zover dat nodig is voor onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van anderen

4. Rechtsgronden voor het gebruik van uw gegevens

De rechtsgronden voor het gebruik van uw gegevens, zoals beschreven in dit Privacybeleid, zijn als volgt:

 • Wanneer het gebruik van uw gegevens noodzakelijk is te voldoen aan onze verplichtingen op grond van een overeenkomst.
 • Wanneer het gebruik van uw gegevens noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van anderen (bijvoorbeeld ter beveiliging van onze, producten, om de activiteiten met betrekking tot ons bedrijf en onze Diensten te kunnen uitvoeren; om te zorgen voor een veilige omgeving voor ons personeel en bezoekers; voor het doen en ontvangen van betalingen; om te voldoen aan wettelijke vereisten en om te kunnen opkomen voor onze rechten; ter voorkoming van fraude en om te weten aan welke klant we Diensten leveren).

5. Cookies en soortgelijke technologieën

Voor het verzamelen van de gegevens in het gedeelte ‘Gegevens die wij automatisch verzamelen’ hierboven, gebruiken wij en onze serviceproviders webserverlogs, cookies, tags en andere soortgelijke trackingtechnologieën. We gebruiken deze technologieën om u een beter op u toegepaste ervaring te kunnen bieden door inzicht in en het bewaren van uw specifieke browservoorkeuren.

6. Bewaren van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. De duur van de periode waarin we gegevens bewaren hangt af van het doel waarvoor we deze hebben verzameld en gebruikt en/of zoals vereist om te kunnen voldoen aan toepasselijke wetten.

7. Uw informatie beschermen

Dentopolis neemt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, en tegen verlies, aanpassing of onbevoegde bekendmaking of toegang. Onthoud echter dat geen enkele methode van transmissie via internet en geen enkel middel voor elektronische of fysieke opslag geheel veilig is. Als zodanig erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij niet instaan voor de veiligheid van uw gegevens die worden overgedragen aan, door of via onze Diensten of via internet en dat een dergelijke overdracht op eigen risico plaatsvindt. Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of waar u een wachtwoord hebt gekozen) waarmee u toegang heeft, bent u verantwoordelijk voor de geheimhouding van dit wachtwoord. Wij verzoeken u om een wachtwoord niet te delen met anderen.

8. Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen en af te stemmen op wetswijzigingen, de manier waarop wij gegevens verzamelen en gebruiken, de functies van onze Diensten of technologische ontwikkelingen. Het herziene Privacybeleid is toegankelijk via de Diensten en het is belangrijk dat u dit met enige regelmaat raadpleegt.

9. Contactgegevens

Als u contact met ons wilt opnemen of vragen of klachten hebt met betrekking tot dit Privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar info@dentopolis.be

Tooth blue icon

Dentopolis Leuven

Martelarenlaan 46, 3010 Leuven

016 84 80 99 - info@dentopolis.be

Tooth blue icon

Dentopolis Kortenberg

Leuvensesteenweg 638, 3071

Kortenberg 02 305 69 90 - info@dentopolis.be