Prothetische tandheelkunde

Wanneer uw tanden door ouderdom, ziekte of slijtage dermate slecht zijn geworden dat wij ze moeten vervangen, kan een prothese een oplossing bieden. Hoewel de huidige prothesen een stuk mooier en comfortabeler zijn dan vroeger, kan het even duren voordat u eraan gewend bent. Het kan bijvoorbeeld de manier waarop u kauwt en spreekt sterk beïnvloeden. Dentopolis zal samen met de patiënt de verschillende mogelijkheden overlopen.

  1. Indien u geen eigen tanden meer hebt, spreken we van een volledige prothese. Dit gebit wordt zonder hulpmiddelen in de mond aangebracht en is voor vele patiënten een goede oplossing. Voornamelijk in de onderkaak kunnen er toch problemen ontstaan en zullen implantaten een oplossing bieden voor extra houvast. (zie implantologie)
  2. Een volledig gebit dat vastklikt op implantaten, wordt een overkappingsprothese genoemd. Indien er nog verschillende tanden aanwezig zijn, spreken we van een partiële prothese. De eigen tanden dienen dan als extra houvast voor het gebit.
  3. De uitleg voor vaste prothesewerken vindt u onder 'Restauratieve Tandheelkunde' (kroon- en brugwerk).

Weetje

's Nachts een prothese dragen, verhoogt het risico op tandbederf aan de resterende tanden alsook het ontstaan van tandvleesontstekingen.

Tooth blue icon

Dentopolis Leuven

Martelarenlaan 46, 3010 Leuven

016 84 80 99 - info@dentopolis.be

Tooth blue icon

Dentopolis Kortenberg

Leuvensesteenweg 638, 3071

Kortenberg 02 305 69 90 - info@dentopolis.be